چطور به رئیس‌تان بگویید اشتباه می‌کند؟
ژوئن 24, 2018
موفق‌ترین زنان کارآفرین جهان را بشناسید
ژوئن 28, 2018


درمان لکنت زبان کودک

به‌عنوان پدر و مادر، نمی‌توانید نگرانی‌تان را از مواجهه با اولین لکنت‌ زبان فرزندتان پنهان کنید. آیا برای عبور از این مانع کاری از دست شما ساخته است؟ لکنت چه زمانی عادی است و چه‌وقت باید به فکر درمان لکنت زبان کودک افتاد؟ لکنت زبان در میان کودکان ۲ تا ۵ سال مسئله‌ی غیرمعمولی نیست. […]

نوشته درمان لکنت زبان کودک؛ استراتژی‌هایی مفید برای والدین اولین بار در چطور پدیدار شد.لینک منبع