معرفی مدل اعتماد سازی بلانچارد (ABCD)
جولای 11, 2018
تحلیل فرهنگ سازمانی به کمک چارچوب ارزش‌های رقابتی
جولای 14, 2018


قبل از اینکه صحبت کنید دوبار فکر کنید، چرا که کلمات و تاثیرشان می‌توانند بذر موفقیت یا شکست را در ذهن دیگران بکارند. ناپلئون هیل، نویسنده آمریکایی راه‌های زیادی برای اثرگذاری بر دیگران وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان با تکیه بر ارزش‌ها و اعتقادات دیگران بر آنها اثر گذاشت، می‌توان با دلیل و منطق […]

نوشته ۱۱ تکنیک اثرگذاری یوکل و تریسی؛ چگونه دیگران را متقاعد کنیم؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.لینک منبع